VÄLKOMMEN TILL CROWN VICTORIA REGISTRET 54-55-56

 

Föreningen bildades den 28 juli 2002 i Säter.
Tidigare var föreningen en sektion i Motorhistoriska Sällskapet (MHS).
Föreningen är ideell. I oktober 2017 var vi 312medlemmar.

Crown Victoria Registret 1954-55-56 är till för amerikanska Ford, Mercury och Lincoln av årsmodell 1954 till 1956.                          

Alla modeller välkomnas, inte endast Crown Victorior.

Hur blir du medlem? Genom att betala in 400 kronor så blir du medlem för 2018. Betala in pengarna på pg 403 55 68-7 och uppge ditt namn och adress samt "Ny medlem".

Betalningar från utlandet kan göras på vårt

    • IBAN-nummer: SE83 9500 0099 6026 4035 5687
    • BIC-kod: NDEASESS

Familjeavgift är även den 400:-, så vill hela familjen vara med så är den välkommen, även om det finns flera bilar från 1954-1956 inom samma familj. En röst per familj gäller på årsmötet.Glöm inte att uppge familjens namn på inbetalningskortet. Som medlem får du vår fina medlemsmatrikel vart tredje år (nästa kommer år 2017), klubbtidningen FoMoCo Times (utkommer vår/höst) samt en almanacka.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Från redaktören:
Nu är det hög tid att skicka era bidrag till tidningen. Garagereportage, reseberättelser,
gamla bilder, nya bilder, ja allt som på något sätt rör våra bilar och oss.
Tänk på att vi alla har samma intresse, det du själv gillar att se och läsa om i tidningen det gäller oss andra också.
Så ditt bidrag är välkommet!
Min adress, tel nr och mailadress finns i tidningen och under meny "Styrelse och Ombud" här ovan./ Håkan

          Nytt på hemsidan

        Du som är medlem hittar : Filmer ( Youtube ) Gallery och Nytt Galleri under rubrik "Media " efter att du har loggat in.
        Nytt lösen ord till medlemssidan från 1/1 2018 finns i FoMoCo tidningen nr 2 2017.

 

     Medlemsträffar 2018.

    

Varje sommar har vi en årsträff för våra medlemmar någonstans i Sverige.
De flesta kommer på fredagen och klubben bjuder på fika på kvällen. Lördag morgon görs en gemensam
utflykt till t.ex. museer, garage med gamla bilar eller någon fin plats. Under utflykten äter vi lunch. Vi har
styrelsemöte på lördag eftermiddag och s
enare på kvällen grillar vi och umgås.
På söndagen avslutar vi träffen med ett eget swapmee

     

    Fikaträffen i Rättvik, där vi åker till Stumsnäs den 1 Aug.  2018. (V-31 Classic Car Week) är tyvärr inställd i år
    Förhoppningsvis tar någon annan tag i detta och ordnar en mindre cruising till något annat ställe med en Fika.
    Upplysningar om detta meddelas på vår hemsida.  Jag kan tyvärr inte medverka denna gång.
    MV Ford Hälsningar
    Er Ordförande
 

     Sommarträffen i Sandslån 5-8 Juli. 2018

     Se info i Fomoco Time,s. Nr 2 2017.

    Att tänka på på inför sommarträffen och årsmötet i Sandslån är att ordförande Björn Jansson och

    sekreterare     Thomas Johansson ej kommer att ställa upp för omval för en ny period .

     

     Valberdningen söker nu intresserade till de poster som skall ersättas enl. följande :

     Ordförande  på 2 år.

     Vise ordförande  på 1 år.

     Sekreterare på 1 år.

     Samtliga ombud på 1 år.

     Förslag till samtliga poster kan lämnas till valberedningen fram t.o.m. 25 Juni 2018.

     Valberedningen består av Bertil Nordlund  (sammankallande). Lars Jakobsson, Rolf Nilsson,

     Per- Åke  Stigborg och Sten Roger Sörensen.